Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon palvelut

Lukiossa toimii yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti 2-4 kertaa lukuvuodessa. Ryhmä vastaa opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä toteuttamisesta ja arvioinnista. Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän jäseniä ovat rehtori, opinto-ohjaaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi sekä tarvittaessa erityisopettaja ja etsivä nuorisotyöntekijä. Yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä on mukana myös vanhempien ja opiskelijoiden edustaja. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on ehkäisevää ja se kuuluu kaikille. 

Yksilökohtainen opiskeluhuolto on ehkäisevää ja tukea antavaa. Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijaterveydenhuoltoa, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja ja yksittäistä opiskelijaa koskevaa monialaista opiskeluhuoltoa. 

Koulupsykologi
Nevala Mika, puh. 040 767 0945
Koulukuraattori
puh. 040 821 4040
Kouluterveydenhoitaja
Jenni Mäkikyrö, puh. 040 750 4240
Erityisopettaja
Sari Koivuniemi, puh. 040 745 1964
Etsivä nuorisotyöntekijä
Hille-Stina Huhtanen, puh. 0400 220309

 

LOPS 2021: Opiskeluhuoltosuunnitelma

Opiskeluhuoltosuunnitelma