Seija Holster

Opo ja psykologian sekä yhteiskunnallisten aineiden opettaja

Ylitornion yhteiskoulu on oma lukioni, josta kirjoitin ylioppilaaksi 1979. Ensimmäinen kontaktini yhteiskouluun on vuodelta 1970, kun aloitin oppikoulun pienenä ykkösluokkalaisena. Polku johti takaisin tuttuun taloon syksyllä 2010. Siinä välissä lukio ehti huolehtia kaksi poikaani ylioppilaaksi, joten vanhemman näkökulmakin on tuttu.

Matkan varrella on ollut monenlaista opintoa: lastentarhanopettaja, kasvatustieteiden maisteri, sosiaali -ja terveysalan opintoja sosiaalipolitiikasta sosiaali-ja potilasasioihin, näyttötutkintomestari-koulutus, opetushallinnon tutkinto sekä tietenkin opinto-ohjaajan tutkinto. Työtehtäviä on niin ikään ollut monenlaisia lastentarhanopettajasta päivähoidon hallintoon ja opetusalan tehtäviin. Monta työtä ja työyhteisöä on siten takana, useimmat mieluisia ja vähintäänkin opettavaisia.

Työni opona ja lukion opettajana koen mukavaksi ja itselleni sopivaksi. Lukiossa opon tehtävänä on tukea opiskelijoita lukio-opinnoissa ja auttaa henkilökohtaistamaan omaa opinto-polkua. Tärkeää on myös auttaa jokaista opiskelijaa jatko-opintoihin liittyvissä kysymyksissä. On hyvä tehdä työtä mukavien nuortemme kanssa; monia asioita olemme opetusteknologian myötä yhdessäkin opiskelleet.

Vapaa-ajalla tärkeitä ovat koti ja perhe, luonto, hiihtoladut niin Ainiovaarassa kuin Ylläksellä, musiikki ja kirjallisuus. Siinä elämän ainekset.