Erityisopettaja auttaa lukiossakin

Julkaistu: 10.10.2021 klo 21.09

Lukiolain uudistuksen myötä jokaisessa lukiossa järjestetään erityisopetusta vuodesta 2021 lähtien. Lukiossa erityisopettajan keskeisiin tehtäviin kuuluu lukivaikeuksien seulominen ja tarvittaessa lausuntojen laatiminen ylioppilastutkintolautakunnalle. Lisäksi työhön kuuluu opiskelutaitojen opetusta, jaksamisen tukemista ja ohjausta. Erityisopettajan antaman opetuksen tavoitteena on tukea aineenopetusta.

Ylitornion yhteiskoulun lukion erityisopettajana aloitti tänä syksynä Tytti Rossi. Hän on monelle lukiolaiselle tuttu jo peruskoulusta, sillä hän työskentelee erityisopettajana Ainiovaaran peruskoulussa. Rossi kävi esittäytymässä lukiolaisille 22.9.

Esittelyssään Rossi kertoi, että lukiolain mukaan opiskelijalla, jolla on kielellisten erityisvaikeuksien tai muiden oppimisvaikeuksien vuoksi vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, on oikeus saada erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Tuki järjestetään siten, että siinä otetaan huomioon opiskelijan omat lähtökohdat, vahvuudet ja kehitystarpeet.

Opiskeluvaikeudet voivat liittyä lukemiseen tai kirjoittamiseen, matematiikkaan, toiminnanohjaukseen tai tarkkaavaisuuteen. Tärkeä on muistaa, että kaikkiin niihin voi saada apua. Lukiolaisen on esimerkiksi mahdollista saada erityisjärjestelyitä koe- ja opetustilanteisiin. Lisäksi erityisopettaja antoi monia konkreettisia vinkkejä, joilla oppimisen hankaluuksia voi selättää.

Erityisopettajalle on resursoitu työaikaa lukiossamme yhden vuosiviikkotunnin verran, ja häneen voi ottaa yhteyttä esimerkiksi Wilma-viestillä.

Toivotamme Tytin sydämellisesti tervetulleeksi joukkoomme!

Teksti ja kuvat Terhi Hammare

Takaisin edelliselle sivulle