Kielten, viestinnän ja journalistiikan opiskelusta

Julkaistu: 04.03.2022 klo 19.03

Inka Putkonen esitteli etäyhteyksin lukion kakkosille kielten, viestinnän ja journalistiikan opiskelua Jyväskylän yliopistossa.

Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskunnallisen tiedekunnan kielten ja viestinnän laitoksessa voi opiskella kuudessa eri kandidaatti- ja maisteriohjelmassa.

 

Putkonen kertoi, että Jyväskylän yliopistossa on noin 14 700 opiskelijaa ja kuusi tiedekuntaa, joissa voi opiskella noin 100 oppiainetta. Jyväskylän yliopisto on ainoa yliopisto Suomessa, jossa voi opiskella liikuntatieteitä.

Putkosen esittelemiä journalistiikkaa, viestintää ja kieliä opiskellaan humanistis-yhteiskunnallisessa tiedekunnassa kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa.

Viestinnän opiskelussa paneudutaan viestintäkäyttäytymisen sekä vuorovaikutuksen monenlaisten ilmiöiden ymmärtämiseen ja selittämiseen kasvokkais- ja verkkoviestinnässä. Keskiössä on ihmisten vuorovaikutus, ja erityisenä tarkastelukohteena viestintä työelämässä. Opinnoissa on vahva työelämäyhteys: mm. viestinnän työelämäprojekti ja työharjoittelu. Alan opiskelijat työllistyvät esimerkiksi viestinnän asiantuntijoiksi, viestintäjohtajiksi ja -kouluttajiksi, tiedottajiksi, henkilöstöasiantuntijoiksi ja markkinointipäälliköiksi.

Journalistiikan opinnoissa opiskellaan ja tutkitaan journalismia, jonka tehtävänä on välittää yleisölle olennaista ja ajankohtaista tietoa sekä tukea demokratiaa valvomalla ja arvioimalla julkisen vallan käyttöä. Myös journalistiikan opinnoissa on vahva yhteys työelämään ja oikeisiin toimitusympäristöihin sekä paljon käytäntöä. Alalta työllistytään esimerkiksi toimittajiksi, uutispäälliköiksi, kuvaajiksi, tuottajiksi ja tiedottajiksi.

Kieliä voi opiskella joko opetuksen suuntautumisvaihtoehdossa, josta valmistutaan aineenopettajiksi, tai kieliasiantuntijan suuntautumisvaihtoehdossa, josta valmistutaan erilaisiin viestinnän sekä kielen ja kulttuurin asiantuntijatehtäviin.

Kiitos selkeästä ja mielenkiintoisesta esittelystä!

Takaisin edelliselle sivulle