Vierailijoita Oulun yliopistolta

Julkaistu: 18.02.2020 klo 15.16

Oulun yliopiston esittelijät Jaana Raudaskoski (englannin kieli), Netta Temmes (kauppakorkeakoulu) ja Siru Uusi-Seppälä (kirjallisuus) kävivät vierailulla lukiossamme helmikuun alkupuolella. Esittelijät avasivat omaa polkuaan Oulun yliopistoon hakeutumisesta ja opiskeluista sekä opiskelun räätälöinnistä.

Esitys toimi varmasti esittellijöiden toivomalla tavalla eli huojentaen lukiolaisen empimistä eri alojen välillä; esittelijöillä oli takana monenlaisia vaiheita ja aloja fysiikasta sairaanhoitoon ja politiikkatieteisiin. Omilla kertomuksillaan esittelijät halusivat viestiä, että monet alat ovat mahdollisia. Ensimmäinen valinta ei useinkaan ole viimeinen: omat mielenkiinnon kohteet muuttuvat ja myös työmarkkinat vaikuttavat. Hyvä pohjakoulutus on kuitenkin alusta, jolta on hyvä edetä.

Jaana, Netta ja Siru avasivat esityksessään, mitä yliopiston monitieteisyys käytännön tasolla tarkoittaa ja kuinka tutkinnon räätälöintiä on yritetty helpottaa. Samoin esityksessä käytiin läpi koulutusaloja, tutkintorakennetta sekä pää- ja sivuaineita.

Esittelijät kertoivat myös YTHS:n (Ylioppilaiden terveydenhuolto) palveluista, asumisesta ja vapaa-ajan mahdollisuuksista todeten, että Oulu on kaikin tavoin hyvä ja viihtyisä opiskelupaikka. Lukiolaisen kannalta oleellisin kysymys lieneekin opiskelijaksi pääseminen, muut asiat järjestyvät sitten kyllä ja apua saa aina tarvitessaan.

Jaana, Netta ja Siru kehottivatkin lukiolaisia aktiivisuuteen oman alan selvittämiseksi. Kehotus on varmasti paikallaan: materiaalia löytyy niin Opintopolusta, oppilaitosten sivustoilta, lukion Verkkolehdestä ja lukiomme opiskelijoiden opiskelumateriaaleista; tämänkin vierailun diat löytyvät Showbie-kansiosta. Esittelijät muistuttivat vielä Oulun yliopiston ”Snäpistä” (unioulu), jossa on vaihtuvia alaesittelyjä sekä mahdollisuus kysymysten esittämiseen.

Kiitos esityksestä Jaanalle, Netalle ja Sirulle!

Teksti ja kuvat Seija Holster

Takaisin edelliselle sivulle