Ylioppilaamme maailmalla: Aada Lampinen - oikeustieteen opiskelija, Turun yliopisto

Julkaistu: 19.10.2020 klo 17.26

Aada Lampinen, Ylitornion yhteiskoulun lukion ylioppilas vuodelta 2019, kävi vierailulla kakkosten ja abien opo-tunnilla 19.10.2020. Ennakko-oletus oli, että ala koetaan kiinnostavana, ja tämä näkyikin osallistujien lukumäärässä.

Aada kertoi omasta polustaan Turun yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan opiskelijaksi. Ennen tutkinto-ohjelmaan siirtymistään Aada suoritti oikeustieteen opintoja avoimen yliopiston opintoina Turun kristillisessä opistossa. Aada totesikin, että kansanopistoissa on kattavat mahdollisuudet tutustua itseä kiinnostaviin aloihin sekä suorittaa arvosanaopintoja. Kansanopistoa valittaessa kannattaa valita opisto, joka järjestää opintoja sen yliopiston alaisuudessa, jonne itse aikoo hakeutua. Näin hyväksi lukemiset ovat selkeitä ja opinnot jatkuvat mahdollisimman joustavasti.

Kansanopistossa opiskelevilla on mahdollisuus saada toisen asteen opintotukea, mikä helpottaa taloudellisesti; kansanopistot koetaan usein hintaviksi, mikä saattaa vaikuttaa opiskelijaksi hakeutumiseen. Tutkinnon suorittaminen kuitenkin nopeutuu, ja kansanopistoissa on käytössä niin opiskelijoiden vertaistuki kuin opettajien antama tuki ja ohjaus. Avoimen yliopiston opintoja voi suorittaa myös itsenäisesti, mutta avoimen kurssit ovat aina maksullisia.

Aada vastasi esityksessään muun muuassa kysymyksiin, miksi oikeustieteet ja miksi Turun yliopisto - aloja on paljon ja onhan Turku kaukana Ylitorniolta. Syitä on monenlaisia, mutta alana oikeustieteet on Aadan mukaan hyvä valinta mm. työmahdollisuuksien, palkkauksen ja alan kiinnostavuuden suhteen. Juristeja tarvitaan niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla monenlaisissa työtehtävissä. Turun yliopisto on puolestaan vanha ja arvostettu yliopisto, jonka kurssitarjonta on kattava. Laaja kurssitarjotin mahdollistaa yksilöllisten valintojen tekemisen ja edistää siten uramahdollisuuksia. Aada totesikin, että alaa valittaessa jokaisen pitää kuunnella ensisijaisesti itseään ja ”sulkea korvat” muiden näkemyksiltä ja kommenteilta. Nykyinen käytäntö, jossa ensikertalaisten asema on hakutilanteessa vahvin, pakottaa miettimään tarkasti saadun opiskelupaikan vastaanottamista.

Opiskelijavalinta ja pääsykokeisiin valmistautuminen, tutkintorakenne, opintojen sisältö ja erilaiset väylät opinto-oikeuden saamiseksi kertaantuivat lukiolaisille Aadan esityksen myötä. Samoin esityksessä sivuttiin nyt paljon esillä olevaa lukioiden yhteistyötä korkeakoulujen kanssa ja niin sanottujen ”kurkistuskurssien” merkitystä. Korkeakoulujen kursseja voi tehdä halutessaan, mikäli kokee, että aika ja voimavarat riittävät. Tärkeintä on kuitenkin keskittyä lukio-opintoihin ja itselle merkityksellisiin yo-kirjoitusaineisiin; yo-tutkintotodistuksen painoarvo on nykyisellään merkittävin tekijä opiskelupaikkaa haettaessa. Lukio-opinnoissa on myös useimmille enemmän kuin kylliksi tekemistä, eikä itseään pidä uuvuttaa jo lukiovaiheessa.

Esityksen lopuksi todettiin, että oikeustiedettä voi päästä opiskelemaan myös avoimen väylän kautta, jolloin keskiarvoraja on vähintään hyvä 3. Käytännössä raja on kuitenkin pääsääntöisesti 4.25 - 4.75 vaihdellen hieman eri yliopistoissa; mahdollista siis, mutta vähintäänkin haasteellista. Helpompi lienee tavoitella hyvää yo-tutkintotodistusta, mikä varsinkin nykyisin on helpottunut, koska hyväksyttyä ainetta voi uusia rajoituksetta.

Lisää tietoa www.opintopolku.fi. Alasta kiinnostuneet: Verkkolehdessä on myös juttu Emilia Karhusta, joka niin ikään opiskelee Turussa oikeustiedettä.

Kiitos Aada käynnistä ja lupauksesta opastaa alasta kiinnostuneita! Aadan Keynote-esitys on kokonaisuudessaan Showbiessa, Opo-kansio/Uratarinoita. Aadan yhteystiedot saa halutessaan opolta.

Teksti ja kuvat: Seija Holster

Takaisin edelliselle sivulle