Ylioppilaamme maailmalla, osa 13: Konetekniikka

Julkaistu: 12.04.2016 klo 21.37

Haastateltavana on Lauri Saarela, konetekniikka, Oulun yliopistosta.

Olen valmistunut ylioppilaaksi vuonna 2013 ja tällä hetkellä opiskelen toista vuotta konetekniikkaa Oulun yliopistossa. Tutkinto on kaksivaiheinen ja kestää viisi vuotta. Ensin käydään tekniikan kandidaatin vaihe, joka kestää kolme vuotta ja sitten kaksivuotinen diplomi-insinööri-vaihe. Kandidaatin vaiheeseen vaaditaan 180 opintopistettä ja di-vaiheeseen 120. Kahden ensimmäisen vuoden aikana käydään läpi kurssit, jotka ovat kaikille pakollisia. Tämän jälkeen jokainen alkaa valita kursseja pääaineensa mukaan, vaikka tietysti jokaiseen pääaineeseen liittyy tietty määrä siihen liittyviä pakollisia kursseja.

Pääaineet valitaan toisen toisen opiskeluvuoden aikana syksyllä. Pääaine määräytyy lähinnä sen mukaan, minkä opintosuunnan kursseja käy eniten, ja valinnanvaraa on paljon. Pääaineita ovat teknillinen mekaniikka, auto-ja työkonetekniikka, materiaalitekniikka, mekatroniikka ja konediagnostiikka, tuotantotekniikka, rakennesuunnittelu- ja rakentamisteknologia, sekä koneensuunnittelu.

Myös muiden tiedekuntien kursseja on mahdollista sisällyttää tutkintoon. Tutkinnon voi siis muokata niin sanotusti itsensä näköiseksi. Erityisesti kieliä (saksa, englanti, ruotsi) kannattaa konetekniikan ohella opiskella. Itse opiskelen saksaa ja tietysti englantia. Saksan opiskelu uutena kielenä on haasteellista, mutta se tuo myös mukavaa vastapainoa matemaattisille aineille. Saksan (tai muun vieraan kielen) aloittaminen jo lukiossa on kuitenkin mielestäni se paras vaihtoehto, sillä se helpottaa asioita huomattavasti.

Itse olen pitänyt konetekniikan opiskelusta. Koulutusala tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia kehittää itseään työelämää varten. Olen lisäksi tavannut paljon hienoja ihmisiä ja saanut mahtavia kokemuksia. Yliopisto-opiskelu on haastavaa, mutta palkitsevaa ja tarvittaessa myös erittäin joustavaa. Mielestäni tämä ala sopii henkilölle, joka on sosiaalinen, pitkäjänteinen, pitää haasteista ja uskaltaa kokeilla uusia asioita sekä on tietysti kiinnostunut tekniikasta.

Tulevaisuuden työllisyysnäkymistä voisi mainita ainakin sen, että ne ovat hyvät. Työpaikkoja on tarjolla sekä Suomessa, että ulkomailla. Esimerkiksi Saksa, Ruotsi ja jopa Yhdysvallat ovat potentiaalisia maita työpaikan löytämiseen. Koulutusohjelmaan liittyvä työharjoittelu tehdään käytännössä kesätöinä. Kandivaiheen aikana kesätöitä tarjoavat muun muassa Outokumpu, ABB, Wärtsilä ja moni muu suuri tekniikan alan yritys. Nämä työpaikat ovat useimmiten tuotantolinjan töitä. Tekniikan kandidaatin paperit saatuaan voi päästä helpommin kesätöihin, jotka vastaavat koulutusta ja pääaineen valintaa.

Tärkeitä perustaitoja ovat mielestäni matemaattiset taidot, hyvä englannin kielen osaaminen ja kielitaito yleensä sekä tähän olennaisesti kytkeytyvä sujuva kirjallisen tekstin tuottamisen taito. Tietotekniikan hallinta ja ryhmätyö/yhteistyötaidot ovat tietysti hyväksi. On myös hyvä osata priorisoida asiat sekä sopeutua uusiin tilanteisiin nopeasti, sillä eri kurssit vaativat eri lähestymistapaa oppimiseen ja opiskeluun.

Koen, että olen saanut lukioltamme hyvät eväät maailmalle. Opetuksessa ja opetusmetodeissa on hyvin sisällytettynä kaikki tarvittavat tiedot ja taidot jatko-opiskeluja ajatellen. Itsenäisen ja oma-aloitteisen opiskelun harjoittelu, tietotekniikan jatkuva ja monipuolinen käyttäminen ja hyvä opinto-ohjaus ovat korkeatasoisen opetuksen ohella auttaneet minua ja monia muita saavuttamaan jatko-opintotavoitteita ja kehittymään elämässä monin eri tavoin.

Mielestäni iPad-projekti kuulostaa nykyisen tietotekniikan kehittymisen tahdin huomioon ottaen hyvältä idealta. Haastavinta on varmasti löytää tasapaino sen ja ”vanhanaikaisemman” opetustavan välillä.

En tiedä, onko minulla mitään lisättävää liittyen opetukseen tai muuhun siihen liittyvään. Olen tyytyväinen, että olen saanut käydä tällaista lukiota.
Tulevaisuuden suunnitelmissani on ehkä lähteä vaihtoon jossain vaiheessa opiskeluja, sillä vaihdossa käyneet hehkuttavat kyseistä ideaa maasta taivaaseen. Tietysti työllistyminen mieleiseen työpaikkaan jossain vaiheessa on haaveena.

Ja kun kerran sana on vapaa, niin haluan toivottaa tähän loppuun vielä koko Ylitornion yhteiskoulun väelle hyvää kevättä ja kaikkea parasta! Ei mulla muuta.
Lauri Saarela

Kiitos Laurille - jälleen kerran! Lauri on opastanut meitä moneen kertaan abi-päivillä, käynyt paikan päällä kertomassa ja aina vain jaksaa olla valmiina auttamaan. Eipä tässä voi kuin kauniisti kiittää ja toivottaa menestystä opinnoissa ja aurinkoista kevättä!

Haastattelu Seija Holster

Takaisin edelliselle sivulle