Kansainvälinen toiminta

- - - yykl-nuolet.jpg

YYKL on laatumerkein palkittu eTwinning-koulu

Lukio on saanut Opetushallitukselta huhtikuussa 2018 ensimmäisten suomalaisten koulujen joukossa eTwinning-koulu nimikkeen! eTwinning-koulut tunnustetaan edelläkävijöiksi muun muassa digitaalisissa käytännöissä, innovatiivisissa ja luovissa pedagogisissa menetelmissä sekä yhteistoiminnallisen oppimisen edistämisessä.

Lukio on saanut kansainvälisestä toiminnastaan myös kaksi erillistä eTwinning-laatumerkkiä. Milanossa toimivan Istituti de Amicis -koulun kanssa toteutettu Epics in Europe -opintokokonaisuus sai kansallisen laatumerkin toukukuussa 2017. Opintokokonaisuus palkittiin parhaana suomalaisena eTwinning-hankkeena yhdessä torniolaisen Putaan koulun hankkeen kanssa huhtikuussa 2018. Luxemburgin Eurooppa-koulun kanssa toteutettu Digital Debating Skills- opintokokonaisuus sai eTwinning-laatumerkin helmikuussa 2018. eTwinning-toiminnalla on erittäin suuri merkitys oppilaitoksen oppimisympäristön kansainvälisyyden ja henkilökunnan ja opiskelijoiden kielitaidon ja digiosaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. 

Esittelyvideomme YouTubessa (Mirjami Hyttinen)

Lue lisää Opetushallituksen sivuilta:
Neljä suomalaiskoulua nimetty eTwinning-kouluiksi
Suomalaiset eTwinning-projektit palkittu
Varsovan eTwinning-konferenssi 25.-27.10.2018
 

Erasmus+ KA2 -kumppanuushanke

Erasmus+ KA2 –kumppanuushanke on pohjoisirlantilaisen Cedar Lodge –koulun koordinoima hanke, jossa kehitetään opiskelijoiden, vanhempien ja opettajien tvt-osaamista. Hankkeessa tutkitaan myös mahdollisuutta tukea erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita teknologian avulla. Hankkeessa on mukana viisi eurooppalaista oppilaitosta. Hankkeeseen myönnettyä avustusta käytetään pääosin opettajien koulutukseen. Hankkeen toimintaa voi seurata Twitterissä @SENDiTplus ja #SENDiTplus-tunnisteiden kautta.

Hankkeen tapahtumakalenteri:

10.-11.11.2016 Transnational Project Meeting, Birmingham Iso-Britannia
6.-10.2.2017 Staff training event, Ylitornio, Suomi
8.-12.5.2017 Staff training event, Killarney, Irlanti
20.-24.11.2017 Staff training event, Belfast,Pohjois-Irlanti
5.-9.2.2018 Staff training event, Birmingham, Iso-Britannia
23.-27.4.2018 Staff training event, Arnhem, Alankomaat

Hankkeen tapahtumista voi lukea lisää Verkkolehdestä.

iConnectED- kansainvälistämishanke
(Epics in Europe, Digital Debating Skills ja Global Childrens’ Book)

Opetushallituksen osaksi rahoittama lukion kansainvälistämistä tukeva iConnectED-hanke sai myönteisen valtionavustuspäätöksen heinäkuussa 2016. Hankkeen tavoitteena on ollut opiskelijan vieraan kielen taidon ja oppiainerajat ylittävän osaamisen syventäminen sekä koulun toimintaympäristön kehittäminen kansainvälisyyttä hyödyntämällä

Hankkeen aikana opiskelijat ovat tehneet yhteistyötä usean eri oppilaitoksen kanssa. Italialaisen yhteistyökoulun opiskelijoiden kanssa on tehty oppiainerajat ylittävä työ (äidinkieli, englanti, tvt) eurooppalaisista eepoksista (Epics in Europe), englantilaisen yhteistyökoulun kanssa oppiainerajat ylittävä työ (äidinkieli, englanti, tvt, kuvataide) lastenkirjallisuudesta (Global Childrens’ Book – Adventures of Snow, The Pineapple Dragon). Luxemburgilaisen yhteistyökoulun kanssa on toteutettu digitaalisia viestintäkanavia hyödyntävään väittelyyn liittyvä opintokokonaisuus. Hankkeen tuotoksista on koottu mm. neljä englanninkielistä multimediakirjaa, vielä keskeneräinen englanninkielinen lastenkirja sekä verkkojulkaisu.

Opiskelijoilla on ollut hankkeen aikana useita oppitunteja, joilla on ollut kansainvälisiä vieraita. Hankkeeseen liittyen lukiolla on järjestetty myös italian kielen ja kulttuurin soveltava koulukohtainen kurssi AIESEC-järjestön vapaaehtoisopettajien Laura Semezinin ja Vittoria Condorellin toteuttamana. 

Hankkeesta voi lukea lisää Verkkolehden sivuilta. Hanke on päättynyt 31.12.2017.

Kieli- ja kulttuurimatkat ja muu kansainvälinen toiminta

Koulun verkkolehdestä voit lukea kieli- ja kulttuurimatkoistamme

sekä muusta kansainvälisestä toiminnastamme lv 2017-2018