OPS ja opinto-opas

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2016

Paikallinen opetusuunnitelma sisältää opetussuunnitelman perusteet liitteineen. 

Lukioon valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Valmistavan lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2016 (Valtakunnallinen, paikallisen päivitys kesken)

Opintojen laajuus on yhteensä 25 kurssia, joista

  • 10 kurssia suomen kieltä (Suomi toisena kielenä),
  • kolme kurssia muita kieliä,
  • kaksi kurssia matematiikkaa ja luonnontieteitä,
  • kaksi kurssia yhteiskuntatietoa ja kulttuurintuntemusta,
  • kaksi kurssia opinto-ohjausta ja
  • kuusi kurssia valinnaisia lukion oppiaineita

Opinto-opas

Lukuvuoden 2020-2021 opinto-opas 

Lukiolaki
Laki ylioppilastutkinnosta